preheader-website
header-website1

Nieuwe inzichten in het mechanisme van specifieke immunotherapie

Immunotherapie met berkenpollen induceert kruisreactieve IgG4 antilichamen met een blokkerende capaciteit die ontstaat door competitie met IgE-epitopen, zo blijkt uit recent onderzoek gepresenteerd tijdens EAACI-WAO 2013.

Allergeenspecifieke immunotherapie (SIT) is een effectieve behandeling voor IgE gemedieerde overgevoeligheidsreacties. Een typische karakteristiek van SIT is de inductie van allergeenspecifieke IgG4 antilichamen die in staat zijn om de binding tussen IgE en allergenen te inhiberen. Deze antilichamen worden dan ook gezien als blokkerende antilichamen. Teneinde de SIT geïnduceerde antilichaamrespons meer in detail te onderzoeken, evalueerde men de productiekinetiek en specificiteit van antilichamen gericht tegen Bet v1, het belangrijkste allergeen op berkenpollen, tijdens behandeling met SIT berkenpollen (BP-SIT).

Bet v1 deelt IgE epitopen van structureel gerelateerde voedseleiwitten in hazelnoten (Cor a 1) en appel (Mal d 1). Uit eerder onderzoek blijkt dat BP-SIT zorgt voor een toename in Bet v 1 specifieke IgG4 antilichamen die kruisreageren met deze voedselallergenen en op die manier IgE-blokkerende activiteit vertonen. Momenteel is het echter nog onduidelijk of deze inhibitie van IgE-binding het gevolg is van competitie tussen IgG4 en IgE voor overlappende epitopen, of het resultaat is van sterische verstoring na binding van IgG4 op andere plaatsen dan de IgE- epitopen.

Een vergelijking van de voorspelde bindingsplaatsen voor IgG4 en IgE antilichamen bij vijf verschillende individuen voor alle drie de allergenen toonde aan dat de IgG4 en IgE epitopen op Bet v 1 gemiddeld voor 68% overlappen. Voor Mal d 1 en Cor a 1 bedroeg dit percentage respectievelijk 60% en 71%. Deze hoge graad van overlap suggereert dat het grootste deel van de BP-SIT geïnduceerde IgG4 antilichamen IgE bindingsplaatsen herkent. Uit deze bevindingen volgt volgens Dr. Bohle dat BP-SIT Bet v 1 specifieke antilichamen induceert met kruisreactiviteit voor gerelateerde voedselallergenen die de binding van IgE antilichamen inhiberen door in competitie te treden met epitopen.

Referentie

B. Bohle. Novel insights into mechanisms of specific immunotherapy. Workshop presented at EAACI 2013.

Spreker Barbara Bohle

bohle

Barbara Bohle, PhD,
Dept. of Pathophysiology and Allergy Research, Medical University of Vienna, Vienna, Austria

 

Zie: Keyslides

Back to Top